Leren van ervaringsverhalen over goede zorg voor mensen met hersenletsel en/of lichamelijke beperkingen.

Wat is belangrijk in het leven van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een lichamelijke beperking die langdurig zorg nodig hebben? Wat zijn de verschillen in perspectieven van cliënten, naasten en zorgmedewerkers op wat goede zorg inhoudt? En hoe kunnen zij daarover met elkaar in gesprek om te werken aan zorgverbetering?

Deze vragen staan centraal in het door ZonMw gefinancierde onderzoeksproject ‘Als je het ons vraagt’: co-creatie van passende zorg en ondersteuning voor mensen met niet aangeboren hersenletsel of een lichamelijke beperking’.

Als je het ons vraagt, dan…

Onderzoeker Marjolijn Heerings ontwikkelde de afgelopen jaren een kwaliteitsinstrument om naasten, cliënten en zorgmedewerkers met elkaar in gesprek te brengen over verschillende perspectieven en dilemma’s in de langdurige zorg. Dit instrument, de ‘Als je het ons vraagt, dan…’ methode (AJOV) is gericht op reflectie én actie. Cliënten, zorgmedewerkers en naasten werken in co-design groepen samen aan het verbeteren van de zorg.

Er zijn al AJOV  modules ontwikkeld voor ouderen, mensen met een psychische kwetsbaarheid, en mensen met een verstandelijke beperking. In dit project ontwikkelen we modules die gaan over zorg aan mensen met NAH en/of een lichamelijke beperking.

Analyse en verfilming van ervaringsverhalen

De boeken uit de collectie patiëntervaringsverhalen spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van de modules. De eerste stap in het onderzoek is analyse van ervaringsverhalen van mensen met NAH en/of een lichamelijke beperking en hun naasten. Zo kunnen we inzicht krijgen in wat voor hen (verschillend) belangrijk is in zorg. Vervolgens maken we op basis van de uitkomsten korte films waarin belangrijke thema’s en dilemma’s uit de verhalen naar voren komen. Deze films gebruiken we als onderdeel van de AJOV methode, om zorgmedewerkers, naasten en cliënten te prikkelen om hun eigen ervaringen te delen en in discussie te gaan over goede zorg.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit, Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam en de STERKplaats van Vereniging LFB, in samenwerking met Zorgbelang inclusief, Odion en Albeda.

Selectie boeken

Voor dit project selecteren wij boeken uit de bibliotheek die gaan over mensen met NAH en/of een lichamelijke beperking die langdurige zorg nodig hebben. Wij analyseren boeken daarbij zowel boeken vanuit clientperspectief als naasten perspectief. Auteurs van de geselecteerde boeken ontvangen een informatiebrief.

Meer informatie over de AJOV-methode en films uit eerder projecten vind u hier.

-Nienke van Sambeek

 

Geschreven op: 12 maart 2024

Door Nihal Cinar

Onze laatste nieuwsberichten