Onderzoek – Vertrouwen in hulpverlening bij personen met een migratieachtergrond die onbegrepen gedrag vertonen

Van februari tot juni loopt student Blerta Imeraj stage bij ESHPM voor haar afstudeerproject voor de bachelor gezondheidswetenschappen. Ze gaat daar onderzoeken hoe personen met een migratieachtergrond die onbegrepen gedrag vertonen aankijken tegen vertrouwen in de hulpverlening en wat zorgt voor vertrouwen. Ze wordt hierbij begeleid en ondersteund door universitair docent Violet Petit-Steeghs. Violet leidt onderzoek naar hoe door netwerksamenwerking de hulpverlening voor personen met onbegrepen gedrag kan worden verbeterd.

Vanuit onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de zorg- en hulpverlening relatief laag is bij personen met een migratieachtergrond. Specifiek bij personen met onbegrepen gedrag speelt dat zij vaak tussen wal- en schip belanden in zorg, wat tot wantrouwen kan leiden. Tegelijkertijd kan een gebrek aan vertrouwen in de zorg- en hulpverlening zorgen voor een minder goede zorgrelatie en hierdoor een minder goede kwaliteit van zorg.

Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen hoe vertrouwen in de hulpverlening of gebrek hieraan bij personen met een migratieachtergrond en met onbegrepen gedrag wordt beschreven, wat de oorzaken en gevolgen zijn van het gebrek daarvan zijn en hoe het vertrouwen verbeterd kan worden. Hiervoor wordt er kwalitatief onderzoek uitgevoerd door middel van een documentanalyse, waarbij er gebruik wordt gemaakt van de collectie van patiëntervaringsverhalen.

Uit dit onderzoek kunnen er thema’s worden gehaald die meegenomen worden in het gebruik van het ervaringsdeskundig perspectief in de begeleiding en ondersteuning van netwerken. Hierbij staat het thema “vertrouwen” centraal en worden er aanbevelingen gedaan voor beleid die vervolgens in de praktijk kunnen worden toegepast, waardoor de zorg en gezondheid voor deze groep kan worden verbeterd.

Geschreven op: 13 mei 2024

Door Nihal Cinar

Onze laatste nieuwsberichten