Niet gezien, gehoord of geholpen worden

Niet gezien, gehoord of geholpen worden

[Ervaringsverhalen over gemiste ondersteuning uit het sociaal domein] Uit eerder SCP-onderzoek kwam naar voren dat mensen die ondersteuning nodig hebben vanuit het sociaal domein, niet altijd (op tijd) worden bereikt. Om meer zicht te krijgen op de leefwereld van deze...