Stem geven en publiek maken

Stem geven en publiek maken

Wat patientenverenigingen ons kunnen leren over democratie. In dit artikel wordt gekeken hoe patientenverenigingen hun achterban vertegenwoordigen en wat we daarvan kunnen leren over democratie. De schrijvers onderscheiden 2 manieren die in elkaars verlengde liggen....