Brief uit een ziekbed

Brief uit een ziekbed

In dit boekje staan dagboeknotities, verzen, uitroepen  en delen uit psalmen.  Het boekje is geschreven door  een in een ziekenhuis opgenomen zware operatiepati?nt. Cees Baan, freelance journalist, schrijft over zijn vroeger bestaan, eenzaamheid, afhankelijkheid en...