24 van de 100.000

Gesprekken met overlevers van suïcidale perioden

In 24 van de 100.000 pleit Frank Schaake, zelf ervaringsdeskundige en nabestaande, voor een heroriëntering op de omgang met mensen die suïcidale perioden doormaken. Om inzicht te verschaffen in de (belevings)wereld van mensen met suïcidale gedachten en gevoelens, heeft hij vierentwintig levensverhalen te boek gesteld van personen die een of meer suïcidale perioden hebben doorgemaakt.Veruit de meesten van de vierentwintig geïnterviewden vonden uiteindelijk hun weg uit de spreekwoordelijke tunnel. Dit boek gaat daarmee niet alleen over wanhoop, maar juist ook over veerkracht. De auteur biedt in dit boek handvatten, zowel aan individuen die suïcidale gedachten en gevoelens hebben, als aan de mensen uit hun omgeving. En aan (professionele) hulpverleners en beleidsmakers.

Lees meer…

Aandoening Geestelijke gezondheidszorg Suicide
Thema Erkenning Informatief Lotgenoten Stigmatisering
Perspectief Andere Gezondheidszorg Egodocument
Auteur Frank Schaake
Uitgever Praag
Jaar 2020
Publicatie type Boek