About the client perspective :a participatory study evaluating the quality of long-term care relationships

Onderzoek naar welke factoren de kwaliteit van langdurige zorgrelaties beïnvloeden. Voor cliënten in de langdurige zorg is het vanwege hun zorgafhankelijkheid niet altijd makkelijk om aan de zorgprofessional te vertellen wat zij als minder prettig ervaren of welke wensen zij hebben. Door cliënten als co-onderzoekers een actieve rol te geven bij het praten over de zorgrelatie met de cliënt, wordt deze drempel verlaagd. Bij het onderzoek hebben cliënten zelf, in de rol van co-onderzoeker, een centrale rol gehad: zij formuleerden zelf de vragen die ze in interviews aan mede-cliënten stelden. Vanwege hun ervaringskennis sloten deze vragen goed aan bij de belevingswereld van de ondervraagde cliënten.

 

Thema Afhankelijkheid Hulpverleningsrelatie Langdurige zorg
Perspectief Patiënt
Auteur Aukelien Scheffelaar
Uitgever NIVEL
ISBN 9789461225856
Jaar 2019
OCLC 1137231789 (link naar de bibliotheek)
Publicatie type Artikel

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!