Acties met een handicap

Handboek voor leuke en effectieve belangenbehartiging

Boek van 143 pagina´s, een praktische handleiding voor lichamelijk gehandicapten en mensen met een chronische ziekte om te kunnen actievoeren, zich te organiseren, te lobbyen en te onderhandelen, en daarmee op te komen voor hun belangen. Cover: Mensen met een handicap of chronische ziekte laten steeds vaker van zich horen. Landelijk en in hun gemeenten komen ze op voor een samenleving, waarin iedereen zonder belemmeringen kan deelnemen aan het gewone leven. Ze praten mee, ze lobbyen en onderhandelen. Ze organiseren zich en werken samen aan een krachtige belangenbehartiging. Alleen, actievoerende gehandicapten ziet men nog niet zoveel. Mensen aarzelen om hun handicap in te zetten als actie-instrument. Toch loont het de moeite om net die beperking te gebruiken in de strijd om gelijke rechten.In dit handelingsgerichte boek staan concrete, praktische handreikingen voor mensen met – of zonder – handicap die problemen zichtbaar willen maken. Het gat in op verschillende vormen van actievoeren, op het genereren van publiciteit en de de noodzaak van een goede voorbereiding. Of men nu een lobby organiseert of een campagne begint, men moet tevoren beslissen over doel, mogelijkheden en te gebruiken middelen. Dan komt het er op aan deze afspraken vast te leggen. Geen actie zonder draaiboek.Dit is ook een verhaal over mensen met handicaps en hun acties die vaak zijn uitgevoerd met steun van Makkers Unlimited, een netwerk van actieve mensen met beperkingen en hun organisaties. De vereniging steunt mensen met een handicap of chronische ziekte die van zich willen laten horen. Aartjan ter Haar en Geert Bakker hebben jarenlange ervaring binnen verschillende organisaties van de brede gehandicaptenbeweging. Zij werken landelijk en lokaal als belangenbehartigers. Via Makkers Unlimited in Utrecht ondersteunen zij acties voor gelijke kansen van mensen met beperkingen in de eigen woonomgeving.

 

Aandoening Chronisch ziek Lichamelijke handicaps Ziekte (algemeen)
Thema Educatief Humor Informatief Inventiviteit Vernieuwende patientvriendelijke ideeen Zeggenschap
Perspectief Andere Gezondheidszorg
Auteur Aartjan ter Haar Geert Bakker
Uitgever Uitgeverij Garant
Jaar 2007
OCLC 150505861 (link naar de bibliotheek)
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!