Afscheid dat verbindt

Praten over het levenseinde

Hilde Ingels tekent verhalen op van mensen die niet zo lang meer te leven hebben. Ze laat hen terugblikken op hun leven, vooruitkijken naar het afscheid dat eraan komt en ze spreekt met hen over de dood. Uit deze gesprekken blijkt hoe betekenisvol het voor betrokkenen en hun naasten kan zijn om afscheid en dood te benoemen.In dit boek reflecteert de auteur op deze ontmoetingen en reikt ze handvatten aan voor wie met de eindfase van het leven geconfronteerd wordt. Nabestaanden delen hun ervaringen over de laatste maanden, weken en dagen met hun geliefde en enkele zorgverleners vertellen over wat de veelvuldige contacten met stervenden met hen doen.

Lees meer…

Thema Euthanasie Levenseinde Palliatieve zorg Persoonlijke relaties
Perspectief Egodocument Perspectief Overigen
Auteur Hilde Ingels
Uitgever Lannoo
Jaar 2020
Publicatie type Boek