Alleen de werkelijkheid is erger

Een dochter over de laatste jaren van haar moeder in een verpleeghuis

Egodocument van Gonny van Werkhoven waarin zij de slechte verzorging beschrijft die haar moeder in de laatste jaren van haar leven, van april 2004 tot januari 2007, heeft ervaren. Haar moeder verbleef gedurende die tijd in een verpleeghuis nadat zij een CVA had gehad. Gonny licht daarbij toe welke pogingen zij als familielidcontactpersoon heeft ondernomen, om te proberen die zorg te verbeteren. Chronologisch geschreven verhaal vol frustratie over de geleverde tekortschietende zorg zowel voor de moeder als voor de familieleden. Goed leesbaar.

Lees meer…

Thema Bejegening Bureaucratie Communicatie Hulpverleningsrelatie Kwaliteit van zorg Systeemdwang Verantwoordelijkheidsverdeling Verpleeghuis Zeggenschap Zorg coordinatie Zorginstellingen
Perspectief Naasten
Auteur Gonny van Werkhoven
Uitgever Demio
ISBN 9789081278249
Jaar 2010
OCLC 590568207 (link naar de bibliotheek)
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!