Als een schaduw

Tico Obrechts beschrijft uitgebreid verschillende perioden in zijn leven. Om te beginnen zijn jeugd en verder de omstandigheden, die geleid hebben tot zijn depressie en alle gevolgen van dien voor hemzelf en zijn directe omgeving. Vervolgens maakt Obrechts een analyse van de wijze waarop in de psychiatrie een diagnose tot stand komt, van toepasbare therapie&eumln en de manier waarop deze worden uitgevoerd. Ook besteedt hij aandacht aan medicatie, zowel de werking van verschillende medicijnen als het nut en de noodzaak van voorschrijven, als ook de uitwerking van medicijnen op de pati&eumlnt.Tevens heeft hij zich verdiept in het beroep van psychiater en geeft daarover onomwonden zijn mening aan de hand van zijn eigen ervaringen met deze beroepsgroep. Obrechts gebruikt in zijn boek veel citaten, zowel korte spreuken als verhandelingen van derden ter onderbouwing van zijn eigen zienswijze.Het is een complex boek geworden, waarin persoonlijke ervaringen en uitgebreide lekenanalyses elkaar afwisselen.Ter bescherming van de betrokkenen zijn alle gebruikte namen, inclusief die van de schrijver gefingeerd.

Lees meer…

Aandoening Bipolaire stoornis Co-morbiditeit Depressie Doofheid Manische Depressie Slechtziendheid
Thema Bejegening Erkenning
Perspectief Egodocument
Auteur Tico Obrechts
Uitgever Free Musketeers/Lecturium
ISBN 9789048428823
Jaar 2013
OCLC 1110105410
Publicatie type Boek