Als vrede je missie is

Over de psychische gevolgen van militaire uitzending

Hoewel de term vredesmissie anders doet vermoeden, komen militairen niet zelden in heftige oorlogen terecht. Extreme situaties, geweld of de machteloosheid van niet mogen ingrijpen kunnen ertoe leiden dat een trauma ontstaat (Post Traumatische Stress Stoornis). Controleverlies, nachtmerries, geweldsuitbarstingen, altijd alert zijn: trauma betekent afscheid nemen van degene die je was. Met de juiste hulpverlening is aan te leren hoe hiermee te leven. Soms echter blijkt het oppakken van het dagelijks leven moeizaam dan niet uitgesloten. Mensen raken buiten het zicht van de zorg, kunnen uiteindelijk buiten ieders blikveld raken. Ontwrichte gezinnen en isolement zijn geen uitzondering.

Lees meer…

Aandoening Post traumatische stress stoornis (PTSS)
Thema Familieverhoudingen Nazorg
Perspectief Andere Gezondheidszorg Egodocument Perspectief Overigen
Auteur Mineke de Vries
Uitgever Batavia Publishers
Jaar 2020
Publicatie type Boek