Anders

Kort na de geboorte van haar zoon Tijn bleek dat de kleine man leed aan het VCFSyndroom . Na jaren tobben kwam de focus te liggen op de psychische stoornissen ADHD en PDD-NOS. Dani&eumllla ging zich bezig houden met de vraag hoe jongeren en volwassenen met (niet direct zichtbare) beperkingen zich staande houden in het leven. Het boek omvat 108 paginas.

Lees meer…

Aandoening ADHD Ontwikkelingsstoornissen PDD-NOS
Thema Coping
Auteur Daniella Krijger
Uitgever Beau Zest
ISBN 9789059744400 9789081598316
Jaar 2010
OCLC 671703203 855916103
Publicatie type Boek