Autistisch gezelschap

[een empirisch-filosofisch onderzoek naar het gezamenlijk bestaan van autistische en niet-autistische personen]

Personen met autisme maken in allerlei situaties – thuis, op school, op het werk – deel uit van ons bestaan. Tegelijkertijd zijn autistische personen zo anders dan andere mensen, dat we ons kunnen afvragen in welke opzichten hier sprake kan zijn van interactie. Hoe worden verbanden tussen mensen gelegd als sociale relaties door een van de partijen onbegrepen blijven? Welke vormen van gezamenlijkheid worden ontwikkeld als de vertrouwde, betekenisvolle wereld van mensen-onder-elkaar goeddeels moet worden opgeschort? Welke alternatieve manieren van onderlinge afstemming blijken voorhanden buiten de vaardigheden die daarvoor gewoonlijk onmisbaar worden geacht?
In dit boek probeert cultuurwetenschapper, voorheen groepsleider in de verstandelijk gehandicaptenzorg, Ruud Hendriks een antwoord te geven op deze vragen. De auteur leest er literaire bronnen op na en beschrijft psychologische experimenten; hij doet verslag van het bestaan op een leefgroep voor verstandelijk gehandicapte autistische jongeren en gaat in op de vraag hoe ‘auti-biografisch’ werk te lezen. Hij betoogt dat een goed begrip van de wijze waarop autistische en niet-autistische personen met elkaar omgaan, bijstelling vergt van de manier waarop we normaal gesproken over onszelf en de gemeenschap van mensen-onder-elkaar denken. Dat maakt dit boek niet alleen zeer relevant voor degenen met belangstelling voor autisme, maar ook voor allen die geïnteresseerd zijn in conceptuele kwesties rond de vraag hoe verschillende mensen samenleven.

 

Aandoening Autismespectrumstoornissen (ASS)
Thema Bejegening Communicatie Persoonlijke relaties samen
Perspectief Andere Gezondheidszorg
Auteur Rudolf Petrus Johannes Hendriks
Uitgever Swets & Zeitlinger
ISBN 9789026516757
Jaar 2000
OCLC 67326493 (link naar de bibliotheek)
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!