Blaren op de hiel

Schrijnende relaties in de mantelzorg

Zorgen voor je ouders, dat doe je gewoon. Volgens deskundigen een ingebakken loyaliteit, maar gemakkelijk is het niet. De één doet meer dan de ander, de één kan meer dan de ander, de één doet het beter dan de ander of de één doet het anders dan de ander. In�Blaren op de hiel�zijn verschillen tussen broers en zussen de bron van veel verwijten.Op ontroerende, geestige en vaak beklemmende wijze schrijft Annet Peetoom in�Blaren op de hiel�over de ingrijpende gevolgen voor de relatie tussen broers en zussen wanneer ze gaan zorgen voor een moeder of vader. De zestien verhalen met op de werkelijkheid gebaseerde scènes gaan over oud zeer en gevoelens van onmacht, jaloezie, eenzaamheid, schuld en verlangen naar begrip.

Lees meer…

Aandoening Dementie Ouderenzorg
Thema Familieverhoudingen Zorgbelasting
Perspectief Perspectief Overigen
Auteur Annet Peetoom
Uitgever Elikser
ISBN 9789463652612
Jaar 2020
Publicatie type Boek