Chapeau

Van cliënt naar collega

Te downloaden als pdf: http:jaarbeeld2014.ggzbreburg.nlpdfschapeautotaalscreen%20def.pdf Uit het voorwoord: Ervaringsdeskundigheid is geboren uit de meerwaarde van lotgenotencontact. Cliënten delen ervaringen over hun ziekte en hun kwetsbaarheid die hulpverleners niet hebben. Herstel is dan ook een proces van de cliënt zelf de hulpverlener kan daarin ondersteunend zijn. (…) Herstelgericht denken is een houding. Psychiaters en hulpverleners zijn vaak opgeleid in de visie dat herstel pas mogelijk is als de ziekte onder controle is. Maar praten over hoop en over de mogelijkheden van de cliënt kan én moet vanaf het begin van de behandeling. Daarvoor hoeft de ziekte niet over te zijn. Het is de pijler onder herstel om de cliënt te laten zien dat zinvol leven mogelijk is mét de ziekte. Dat laten de verhalen in dit boek ondubbelzinnig zien. In dit boek vertellen betaalde en onbetaalde ervaringsdeskundigen openhartig over hun eigen leven, over de moeilijkheden die ze zijn tegengekomen en hoe ze die hebben omgezet in mogelijkheden. Daarmee bewijzen deze mensen dat zinvol leven altijd mogelijk is, hoeveel onbegrip, rouw en obstakels je ook tegenkomt. (…)

 

Aandoening Geestelijke gezondheidszorg Psychiatrische aandoening
Thema Informatief Vernieuwende patientvriendelijke ideeen
Perspectief Andere Gezondheidszorg Perspectief Overigen
Auteur Marjo Brenters
Uitgever In eigen beheer
Jaar 2014
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!