Colitis Ulcerosa is dat een roos …

Ervaringsverhaal van Annemarie van Leen-Janssens die Colitis Ulcerosa heeft. Het duurde lang voordat de huisarts haar klachten serieus nam. Na de bevalling van haar dochtertje Marjolein kreeg zij kon zij de pijnen niet meer verdragen en stuurde uiteindelijk de verloskundige haar door naar een gymaecoloog.Ze moest opgenomen worden, maar ook na deze opname werd de diagnose nog niet gesteld. Na tweeeneenhalf jaar kreeg ze weer verschrikkelijke klachten, kwam bij dezelfde internist terecht die haar vertelde dat het tussen haar oren zat. Toen haar dochtertje vier jaar was, zij waren net verhuisd, kreeg Annemarie weer last en kwam bij een andere internist terecht, die Colitis Ulcerosa vaststelde. Ze beschrijft hoe haar leven daarna verliep, hoe zij regelmatig voor een opspelende Colitis Ulcerosa behandeld moest worden, maar toch een evenwicht hervond.

Aandoening Maag- en darmaandoeningen Onbegrepen Ziekten
Thema Bejegening Deskundigheid Kwaliteit van zorg
Perspectief Patiënt
Auteur Annemarie van Leen-Janssens
Uitgever In eigen beheer
Jaar 1998
OCLC 1108619009 (link naar de bibliotheek)
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!