De levensverhalen van vlinder en honingbij

Boek van 378 pagina&rsquos waarin Christine le Clercq het verhaal beschrijft van haar en haar zus, hoe zij op elkaar aangewezen blijken te zijn. De een wordt steeds afhankelijker van haar omgeving, de ander ziet het als haar roeping haar zus tot de dood trouw te zijn. Daardoorheen komt telkens de vraag naar God boven. Beschreven wordt ook hoe een persoon steeds meer last krijgt van manische depressiviteit.

Lees meer…

Aandoening Depressie Manische Depressie
Thema Coping Emoties Familieverhoudingen Persoonlijke relaties Spiritualiteit
Perspectief Egodocument
Auteur Christine le Clercq
Uitgever In eigen beheer
ISBN 9789090139180
Jaar 2000
OCLC 67354875
Publicatie type Boek