De ZOON in de MAN

Hoe een vader en een zoon met elkaar doorleven nadat ze op voor beiden de mooiste dag van hun leven gescheiden worden

�De ZOON IN de MAN” is het verhaal van hoofdpersoon Jacob, geschreven na de dood van zijn zoon Stefan. Op de dag dat Jacob vijftig werd en dat zijn zoon cum laude zou afstuderen aan de TU in Delft, heeft Stefan een einde gemaakt aan zijn leven. Dit boek beschrijft hoe Jacob doorleeft na zon dood en hoe Stefan voortleeft na zon dood. Jacob zet een stap, die onbedoeld tot een pelgrimstocht leidt. Dan ervaart hij hoe hij en zijn zoon samen voortgaan, en hoe hun gang van buiten henzelf wordt gekneed. Aan het einde dringt zich de vraag op wie de vrouwelijke kracht is op het pad van de twee mannen. Dit ware verhaal beschrijft voor velen herkenbare confrontaties en emoties, zit vol rijke symboliek en geeft hoop.

Lees meer…

Aandoening Zelfdoding
Thema Dood Emoties Rouw
Perspectief Perspectief Overigen
Auteur Pieter Franszen
Uitgever Lineke Eerdmans
ISBN 9789492329196
Jaar 2020
OCLC 1182628516
Publicatie type Boek