Door goed en kwaad

Door goed en kwaad gaat over de ervaringen van Moësha binnen de jeugdzorg, psychiatrie en het leven met psychische kwetsbaarheid. Moësha vindt dat psychische kwetsbaarheid beter onder de aandacht mag worden gebracht en hoopt daar een bijdrage aan te leveren door middel van haar gedichten.

Lees meer…

Aandoening Anorexia Nervosa Depressie Kind en ouders Psychiatrie
Perspectief Egodocument
Auteur Moësha Verboom
Uitgever Brave New Books
Jaar 2019
Publicatie type Boek