Dynamieken van autisme

Autisme is een begrip met vele betekenissen: een psychiatrische diagnose (autismespectrumstoornis) die gesteld wordt op basis van criteria uit een diagnostisch handboek, een specifieke vorm van zijn die gerelateerd is aan bepaalde cognitieve eigenschappen, maar ook een fenomeen dat onlosmakelijk verbonden is met de huidige, veeleisende maatschappij, … In dit boek gaat de auteur op zoek naar een manier om een ethiek van autisme vorm te geven die recht doet aan deze meerduidigheid, en die tegelijkertijd rekenschap geeft aan ervaringen van mensen met autisme. Autisme is lang als een statisch gegeven beschouwd, zowel in het denken erover als in de wijze waarop de stereotiepe autist zich zou gedragen. Deze publicatie hanteert een dynamische benadering. Dit laat toe om autisme te concipiëren als een fenomeen dat ontstaat in interactie met context, als een betekenisvolle reactie op bepaalde omgevingen. Het biedt bovendien een leidraad voor zinvol onderzoek waarin ervaringen van mensen uitermate belangrijk worden.

Lees meer…

 

Aandoening Autisme Autismespectrumstoornissen (ASS)
Thema Spiritualiteit
Perspectief Perspectief Overigen
Auteur Kristien Hens
Uitgever Gompel & Svacina
Jaar 9789463712064
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!