Een en al oor

alles wat je moet weten over gehoorbeperkingen en wat dat betekent voor jezelf, je naaste omgeving en in het maatschappelijk leven

Doof, slechthorend, tinnitus of hyperacusis. Wat is dat? Hoe voelt zoiets? Hoe beleef je zoiets? Wat betekent dat voor je persoonlijke leven en in het maatschappelijk verkeer? Wat moet er gebeuren om met een gehoorbeperking volgens het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij?Deze vragen staan centraal in het boek�Een en al oor.

Lees meer…

Aandoening Doofheid Slechthorendheid Tinnitus-en Oorproblemen
Thema Bejegening
Perspectief Andere Gezondheidszorg Egodocument
Auteur Wies Groeneveld
Uitgever Uitgeverij b2b mediagroep
ISBN 9789090317519
Jaar 2020
Publicatie type Boek