Één handicap is wel genoeg

In dit boekje hebben gehandicapte mensen beschreven, welke problemen zij in verband met hun handicap ervaren als zij in de Nederlandse samenleving willen functioneren. Zij willen hiermee bijdragen aan een gezond leefklimaat in ons land, waarin alles en iedereen tot zijn recht komt.

Mensen, die zicht gekregen hebben op wat zij zelf kunnen, zullen zich sterk maken om dat ook te verwezenlijken. Dat streven kan een strijdbaar karakter hebben. Het is te betreuren, dat dit soms angst oproept bij anderen. Wat hier op het spel staat is nou juist de MENS, want een ondervindt beperkingen: een reduktie-werking ten aanzien van wat hij in feite is of kan zijn.

De bedoeling van dit geschrift is in eerste aanleg om een discussie aan te gaan met mensen, zowel met gehandicapten als met niet-gehandicapten. Een discussie over ons doel en ons streven en met name over de wegen, die je bewandelen of berijden moet, om dat doel te bereiken.

Lees meer…

“Dit boek was onderdeel van de collectie van Petra Jorissen”.

 

Aandoening Lichamelijke handicaps
Thema Bejegening Herkenning samen Samenleving Studeren met een beperking Veerkracht Ziekte en werken
Perspectief Andere Gezondheidszorg Patiënt
Uitgever Stichting Landelijke Manifestatie Gehandicapten
Jaar 1981
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!