Fiene

Een biografisch document over het leven en het geloof van een vrouw op het Groninger Hoogeland in de twintigste eeuw.

Cover: Dit is het levensverhaal van Fiene, een heel gewone vrouw die opgroeide op het Groninger platteland, het Hoogeland, in het midden van de twintigste eeuw.Zij was de oudste uit een eenvoudig boerenarbeidersgezin waarin geloof, soberheid en vlijt grote deugden waren.&rsquoAanvankelijk lijkt het alsof ze een verlegen meisje is, dat zich graag schuilhoudt achter moeders rokken. Met deze ogenschijnlijke verlegenheid, gaat een temperamentvol karakter gepaard. Ongeduld, drift en schaamte zijn haar niet vreemd. De wendingen die haar leven neemt, laten een beeld zien dat afwijkt van dat van de gemiddelde jonge vrouw op het platteland. Deze wendingen zijn een gevolg van haar zwakke gezondheid, de ziekten die haar en haar dierbaren overkomen en het feit dat twee van haar kinderen doof zijn. Haar leven is geworteld in het geloof in God en het vertrouwen in Hem. Naarmate ze ouder werd, heeft ze hiervan altijd vrijmoedig getuigd. Dit kwam mede door haar kennismaking met de Pinksterbeweging in Nederland aan het begin van de vijftiger jaren. Zij was voor iedereen die haar kende een bron van liefde, warmte en geborgenheid.&rsquo

Lees meer…

Aandoening Doofheid Multiple Sclerose (MS) Onbegrepen Ziekten
Thema Coping
Perspectief Perspectief Overigen
Auteur Johanna van den Berg
Uitgever Elikser
ISBN 9789089547385
Jaar 2015
OCLC 904767840
Publicatie type Boek