Gedwongen opname

Wie een psychische kwetsbaarheid heeft en zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan tot opname in een psychiatrische afdeling gedwongen worden. Deze beschermingsmaatregel komt frequent voor en kent een zorgwekkende toename. Bij een gedwongen opname zijn heel wat personen en actoren betrokken: huisartsen, psychiaters, personeel van een psychiatrisch ziekenhuis, ervaringsdeskundigen, naasten, advocaten, vrederechters en procureurs en politieambtenaren. Allen hebben eigen perspectieven en ervaringen. Opvallend genoeg is onderzoek vanuit die verschillende perspectieven bijzonder beperkt. Dit boek brengt daarom allereerst de ervaringen van verschillende actoren bij een gedwongen opname in kaart. Vervolgens formuleert het concrete en haalbare aanbevelingen voor beleid en praktijk. Deze aanbevelingen – op basis van wetenschappelijke, ervarings- en praktijkkennis – vormen een ideale aanzet om snel mee aan de slag te gaan voor mogelijke verbetering. Dit boek helpt het lot van mensen met een psychische kwetsbaarheid (al dan niet onder gedwongen statuut) positief te beïnvloeden en verdient daardoor alle aandacht.

Lees meer…

 

Aandoening Psychiatrische aandoening
Thema Lotgenoten Positief Denken Systeemdwang
Perspectief Naasten Patiënt
Auteur Freya Vander Laenen
Uitgever Gompel & Svacina
ISBN 9789463713429
Jaar 2021
OCLC 1341267240 (link naar de bibliotheek)
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!