Gen- en celtherapie

[Van droom tot praktijk]

Gen- en celtherapie, Van droom tot praktijk gaat dieper in op de opwindende vooruitgang in de
wereld van gentherapie en celtherapie. Dit boek belicht dat er, na jaren van onderzoek, nieuwe
medische mogelijkheden zijn voor aandoeningen die voorheen bijna onbehandelbaar waren. Het beschrijft de successen van gen- en celtherapie bij de behandeling van kanker en de rol van stamceltransplantatie bij diverse bloedziekten, waaronder sikkelcelziekte. Het boek vertelt over de behandeling van hemofilie die verder gaat dan symptoombestrijding en uitzicht biedt op
genezing.

Dit verhaal wordt verrijkt met de persoonlijke ervaringen van twee mannen die gentherapie
hebben ondergaan, waarbij de verwachtingen en resultaten van deze baanbrekende behandeling worden belicht.

Het boek verkent de hoge verwachtingen van onderzoekers, zorgverleners, de farmaceutische
industrie, patie nten en hun organisaties met betrekking tot gen- en celtherapie. Deze hoge
verwachtingen staan in schril contrast met het trage systeem van wet- en regelgeving en
financiering in de gezondheidszorg. Het is een misvatting dat de Nederlandse gezondheidszorg
te duur is en dat nieuwe behandelingen de oorzaak zijn van deze kosten. Het boek benadrukt de noodzaak voor de Nederlandse patie ntenbeweging om hun belangenbehartigende rol serieus te nemen en gen- en celtherapie toegankelijk te maken in Nederland.

Gen- en celtherapie, Van droom tot praktijk is het derde deel in een reeks over de positie van de
patie ntenbeweging in de gezondheidszorg. Het boek illustreert hoe de dynamiek in de zorg is
veranderd, waarbij patie nten nu als gelijkwaardige partijen naast zorgaanbieders en
verzekeraars staan. Het introduceert het pentagram als organisatiemodel, een symbool voor de
nieuwe patie nt: Patie nten 3.0, die de regie over hun eigen leven voeren en een volwaardige
plaats innemen in het complexe veld van de zorg.

 

Lees meer…

 

Aandoening Bloedziekten Hemifilie Kanker Sikkelcelziekte
Thema Celtherapie Gentherapie Informatief Stamceltransplantatie
Perspectief Andere Gezondheidszorg Patiënt
Auteur Annemarie van Eekelen Cees Smit
Uitgever Academische uitgeverij Eburon
ISBN 9789463014885
Jaar 2024
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!