Gepleegd

Haat en geweld in een pleeggezin onder jeugdzorg

Jasper groeit op in een onveilige thuissituatie. Op jonge leeftijd wordt hij uit huis geplaatst en komt hij terecht in een kindertehuis en vervolgens in een pleeggezin op de Veluwe. Zijn strenggelovige pleegouders blijken gewelddadig en sadistisch te zijn. De verwaarlozing en lijfstraffen worden steeds extremer en uiteindelijk vlucht Jasper weg. Ondertussen weet Jeugdzorg van alle misstanden, maar onderneemt geen enkele actie. Jasper ontwikkelt zich niet tot een normale jongen: hij dissocieert en wordt stelselmatig geplaagd door nare beelden uit zijn verleden. Hij is continu aan het overleven en kan niet ontsnappen aan zijn binnenwereld. Hoe komt Jasper met zichzelf en zijn verleden in het reine?

Lees meer…

Aandoening Geestelijke gezondheidszorg Kind en ouders
Thema Angst Persoonlijke relaties
Perspectief Egodocument
Auteur Jasper Heijting
Uitgever Tobi Vroegh
Jaar 2020
Publicatie type Boek