Gevangen in mijn dagdroom

Flaptekst: Heel veel jaren leefde ik in een droomwereld, een fantasiewereld waarin ik als kind vluchtte door de slechte omstandigheden thuis. Om de harde werkelijkheid van pijn en verdriet aan te kunnen. Zo was ik tientallen jaren bezig met overleven. Het was bijna schizofreen zoals ik doorlopend met mijzelf in gevecht was. Ik heb het uiteindelijk toch gered, dankzij de trouwe hulp van vrienden, familie en de psychiater. De droomverslaving is voorbij. Ik ben een ander mens, de Ankie die ik altijd wilde zijn. Van kinderen wordt tegenwoordig veel verwacht. Misschien te veel. Ze moeten bijna alles kunnen en kennen. Gelukkig functioneren de meeste kinderen goed, maar er zijn er ook die, net als ik vroeger, gedwongen door de omstandigheden en problemen in een droomwereld leven. Met dit boek vraag ik aandacht voor deze kinderen, die door hun dagdromen als het ware in een verknipte wereld zijn beland. Ze ontvluchten de werkelijkheid, zitten gevangen in hun droom.&rsquo

Lees meer…

Aandoening Geestelijke gezondheidszorg Kind en ouders
Thema Coping Evenwicht
Perspectief Egodocument
Auteur Ankie Driessen
Uitgever Gigaboek
ISBN 9789085483441
Jaar 2012
OCLC 811349824
Publicatie type Boek