Goed bezig!

GGz jongeren over opleiding en werk

Ervaringsverhalen van veertien jongeren met een ernstige psychische stoornis, gebaseerd op met hen gevoerde interviews. In dit boek vertellen jongeren over hun ervaringen met de GGz, over de periode voor, tijdens en na hun behandeling. Ze geven elk in hun eigen bewoordingen aan wat ze goed vonden aan de wijze waarop ze zijn begeleid.Het boek is daarom ook bedoeld voor alle hulpverleners in de GGz.

Lees meer…

Aandoening Gedragsmoeilijkheden bij kinderen Psychiatrische aandoening
Thema Coping Hulpverleningsrelatie Kwaliteit van zorg Nazorg Zeggenschap Zorginstellingen
Perspectief Naasten
Auteur Annemarie Kolenberg
Uitgever In eigen beheer
Jaar 2010
OCLC 778584598 (link naar de bibliotheek)
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!