Het cahier Charles Baudelaire

Dit boek bevat uitvoerige citaten uit dagboekaantekeningen en brieven van Baudelaire. Die citaten tonen dat zijn leven bepaald werd door aanhoudende gevoelens van lethargie, verveling en melancholie, afgewisseld door schaarse periodes van euforie en werklust die als hypomaan geduid kunnen worden.De teksten van Baudelaire worden voorafgegaan door een verantwoording van de samensteller.Dit boek maakt deel uit van een serie over manisch-depressieve ziekten bij befaamde personen: er zijn vergelijkbare cahiers verschenen over Lord Byron, Virginia Woolf, en Vincent van Gogh, Ludwig van Beethoven.

Lees meer…

Aandoening Bipolaire stoornis Verslaving
Thema Emoties
Perspectief Andere Gezondheidszorg Egodocument
Auteur Ed Brand
Uitgever Candide
ISBN 9789075483000
Jaar 2005
OCLC 71638887
Publicatie type Boek