Het gezicht van de maan

De verstrekkende gevolgen van verwachtingen op de ontwikkeling van een kind

Een ontroerend en tot nadenken stemmend boekje over de invloed van verwachtingen van zorgprofessionals en ouders op een zich ontwikkelend kind. Een pleidooi van een moeder om kinderen niet met elkaar te vergelijken, maar oordeelloos aan te blijven sluiten bij het ontwikkelingsstadium waarin het kind op dat moment verkeert, opdat het zijn volle potentieel kan bereiken. Van der Zee herinnert zich belangrijke voorvallen uit elke ontwikkelingsfase van haar jongste zoon en wisselt die af met passende uitspraken van beroemde denkers zoals Leonardo da Vinci, Voltaire en Ghandi. Na een traumatiserende geboorte ontwikkelt Jort zich aanvankelijk trager dan zijn leeftijdgenoten. Zijn kinderarts is vanaf het begin somber over zijn kansen. Zijn moeder benadert hem evenwel vanuit de hoop dat hij zijn achterstand zal inhalen. Als peuter krijgt Jort de diagnose autistisch en verstandelijk gehandicapt. Die diagnose blijkt een jaar later echter niet meer op hem van toepassing. Jort ontwikkelt zich tot een intelligente, sociale jongeman. Niets herinnert nu nog aan zijn traumatische start in het leven.

Lees meer…

Aandoening Autismespectrumstoornissen (ASS) Verstandelijke handicaps
Thema Deskundigheid Veerkracht Vernieuwende patientvriendelijke ideeen
Perspectief Naasten
Auteur Maryse van der Zee
Uitgever Stili Novi
ISBN 9789078094449
Jaar 2012
OCLC 819752680 (link naar de bibliotheek)
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!