Het mooiste woord is herinnering

Linda de Mol, Co Adriaanse, Edith Schippers, Freek de jonge en anderen over hun dementerende ouders en geliefden

De staatssecretaris: Ze herkent me niet meer. Er is een tijd geweest dat mijn moeder lachte als ik haar bezocht, dan waren we allebei even gelukkig. Ik kon haar ook wel laten glimlachen door zelf te lache, door een beetje over haar gezicht te strijken, maar thats it.( pag.11) �Covertekst: Een plastic emmer op een gaspit. Schoenen in de koelkast. Linksaf slaan op de rotonde. Wie verdwaalt in het doolhof van de dementie, verliest het contact met de wereld en zichzelf. De persoonlijkheid van de patiënt lost langzaam op. Het is een ziekteproces dat mantelzorgers onder grote druk zet. Hoe beleven zij de ontwrichtende problemen rond hun familielid, vriend of geliefde? Op welke wijze gaan ze er in de praktijk mee om? Wat biedt troost, steun, verlossing? (…) Allen hebben de ziekte van Alzheimer van dichtbij leren kennen. In dit boek steken zij met verhalen over eigen ervaringen talloze andere mantelzorgers een hart onder de riem. Onbevangen spreken zij over hun inzichten en gevoelens, hun momenten van onmacht, ontroering, pijn, hilariteit en loutering. Boek van 168 pagina.

Lees meer…

Aandoening Alzheimer Dementie
Thema Bejegening Clientvriendelijke zorg Familieverhoudingen Goed Leven Informatief Stigmatisering Systeemdwang
Perspectief Andere Gezondheidszorg Egodocument Perspectief Overigen
Auteur Frenk van der Linden Pieter Webeling
Uitgever Vrije uitgevers
ISBN 9789082547306
Jaar 2016
OCLC 958998101
Publicatie type Boek