Het verhalenhuis: Proza in plaats van Prozac

Volgens een recent rapport schiet de dagbesteding in veel verzorgingstehuizen in Nederland te kort. Activiteiten zoals bingo, bloemschikken, puzzelen of koekjes bakken sluiten onvoldoende aan op de behoeftes of interesses van bewoners. Daarnaast blijkt dat 28% van de bewoners behoefte heeft aan meer sociaal contact. Het literaire productiehuis Wintertuin speelt perfect op deze tekortkomingen in. Sinds het begin van 2016 organiseren zij het project Het Verhalenhuis. Professionele jonge schrijvers begeleiden ouderen bij het oproepen en optekenen van hun eigen verhalen. In zestien bijeenkomsten, zetten ouderen zelf hun herinneringen op papier. Het resultaat wordt gepresenteerd op hun website, diverse podia en in een uitgave. Zie ook: link

bekijk hier de rapportage

 

Thema Clientvriendelijke zorg Ouderenzorg
Perspectief Andere Gezondheidszorg Naasten Patiënt
Publicatie type Ego-document Multimedia Website

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!