Hilde vertelt

Hilde 45, spastisch en epileptisch, 24 uur per dag in bed, Kan niet meer eten,sondevoeding.Positief&levenslustig: Dit is mijn reis, een reis die verteld over winst en verlies. Verlies van gezondheid en fysieke kracht. Winst in inzicht en levenskracht. Mijn leven met een ernstig ziek lijf noem ik het. Terminaal zijn we tenslotte allemaal.

Lees meer…

Aandoening Co-morbiditeit Epilepsie Spasticiteit
Thema Aftakeling Positief Denken Veerkracht
Perspectief Egodocument