Ik-leef.nl

Ik-Leef.nl is het informatie portal voor een ieder (en zijn of haar omgeving) die ernstig ziek is geworden en misschien zelfs te horen krijgt dat haar of zijn leven op deze aarde binnenkort voorbij zal zijn. Zij hebben als missie om informatie te verstrekken, ondersteuning te geven voor een ieder die in een dergelijke situatie terechtkomt. Daarnaast willen zijj troost geven in laatste levensfase.

Bekijk hier de site

Aandoening Ziekte (algemeen)
Thema Dood Kwaliteit van zorg Levenseinde
Perspectief Andere Gezondheidszorg Patiënt Perspectief Overigen
Publicatie type Website

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!