In gesprek over leven en dood

Frans PM Baar was sinds 1980 verpleeghuisarts, specialist Ouderengeneeskunde, werkzaam bij Laurens, Rotterdam. Sinds 2001 is hij consulent palliatieve zorg. Van 2004 tot 2017 was hij directeur Leerhuizen Palliatieve Zorg.

Hij is een van de regionale en landelijke pioniers in de ontwikkeling van de palliatieve zorg. Hij was betrokken bij vele verbeteringsprojecten en bij het onderwijs aan vele hulpverleners.

Dit boekje markeert een belangrijk passagemoment van de auteur waarin hij terugkijkt naar zijn ervaringen in zijn werk in de palliatieve zorg. Hij schrijft over hoe we in de moderne en postmoderne tijd kennis kunde en kunst hebben moeten ontdekken om rondom het levenseinde patiënten, hun naasten en de betrokken zorgverleners te kunnen ondersteunen.

Hij reflecteert over aandacht voor heel de mens, spiritualiteit en zingeving, over ethische thema’s als wel en niet behandelen, euthanasie en sedatie, over goede zorg, over samen delen en samenwerken en over de hedendaagse worsteling met goed leidinggeven.

 

Thema Euthanasie Levenseinde Ouderenzorg Palliatieve zorg Persoonlijke relaties samen Sedatie Spiritualiteit
Perspectief Andere Gezondheidszorg
Auteur Frans PM Baar
ISBN 9789090308265
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!