Isabellelland

Ervaringen van en met Isabelle. Zij heeft een flinke ontwikkelingsachterstand, is doof aan één oor, heeft epilepsie en is autistisch.

Lees meer…

Aandoening Autismespectrumstoornissen (ASS) Co-morbiditeit Doofheid Epilepsie Slechthorendheid Verstandelijke handicaps
Thema Evenwicht Faciliteiten Familieverhoudingen Praktische Problemen Technologie
Perspectief Egodocument Perspectief Overigen
Publicatie type Ego-document