‘K smaak in ziekte zelfs genoegen-

[Ziekte, hadicap en dood in het jeugdboek]

Het boek is een catalogus voor jeugdboeken waarin ziekte, handicap en de dood terugkomen.

De catalogus ‘k Smaak in Ziekte zelfs Genoegen… (Ziekte, Handicap en Dood in het Jeugdboek) bevat 61 titels van jugdboeken, met elkaar zo’n 220 jaar omspannend. Gestreefd is naar een collectie van uiteenlo-pende aard: van prentenboeken voor de hele kleinen tot romans voor de oudere jeugd. Divers ook in opvatting: van (streng)godsdienstig naar (uiterst) neutraal. Als het ware een goede doorsnee van waarden en normen, godsdiensten en ideologieen, tijds- en maatschappijbeelden, zoals wij die in het jeugdboek kunnen tegenkomen.

Bij elk boek is een uitgebreide annotatie gemaakt. Aan een titel al-leen is de inhoud immers niet altijd af te lezen.

Lees meer…

“Dit boek was onderdeel van de collectie van Petra Jorissen”.

 

Aandoening Lichamelijke handicaps Ziekte (algemeen)
Thema Dood Jongeren Rouw
Perspectief Andere Gezondheidszorg
Uitgever ANOVA verzekeringen
Jaar 1997
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!