Kijken naar het einde

[het vergankelijke leven in foto’s en gedichten]

Ieder mens wordt regelmatig met de dood geconfronteerd, maar we staan niet gemakkelijk stil bij het levenseinde.
Toch is dat voor het bespreekbaar maken en verwerken van een naderend einde wel belangrijk.

Het Centrum voor levensvragen Amsterdam-Diemen stelde dit boek Kijken naar het einde samen, dat aansprekende foto’s bevat met toegankelijke poëtische teksten.

De teksten zijn o.a. van Cicely Saunders, Marinus van den Berg, Rainer Maria Rilke, Rutger Kopland, Toon Hermans, Judith Herzberg, Hans Andreus, Remco Campert, Bert Schierbeek.

Het boek draagt een levensbeschouwelijk zeer gevarieerd karakter en is bedoeld voor iedereen, om bij te mijmeren, om herkenning te vinden en als bron van troost.

Kijken naar het einde geeft geen antwoorden of oplossingen, maar stimuleert om op een zinvolle manier stil te staan bij het geheim van de dood. Het is bij uitstek geschikt voor een plaatsje in wachtkamers van zorginstellingen, stilteruimtes, hospices en op al die verpleegafdelingen waar mensen overlijden. Ook tijdens levenseindegesprekken van werkers in de zorg met patiënten en familieleden kan dit boek zijn waarde hebben.

 

Thema Coping Dood Herkenning Levenseinde
Perspectief Andere Gezondheidszorg
Auteur Bert Schierbeek Hans Andreus Hans Bomhof icely Saunders Judith Herzberg Marga Berkhout Marinus van den Berg Rainer Maria Rilke Remco Campert Rutger Kopland Toon Hermans
Uitgever Buijten en Schipperheijn
ISBN 9789058815903
Jaar 2011
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!