Kunst en Handicap in Nederland

Achterflap: Moeten gehandicapte kunstenaars extra hindernissen nemen bij het uitoefenen van hun beroep? Dat is de kwestie die in dit boek wordt besproken. Kunst en handicap wordt meestel gezien als leuke dagbesteding of knap van deze mensen. En de literatuur over participatie van mensen met een handicap gaat over fysieke toegankelijkheid, mobiliteit, arbeid en sport – zelden of nooit over kunst. Daarom is dit boek uniek. Kunstenaars met een handicap komen onbevooroordeeld aan bod. Voor Kunst en handicap interviewden Linus Hesselink en Petra Jorissen kunstenaars en kunststudenten met een lichamelijke of verstandelijke handicap over de dagelijkse beroepspraktijk en de belemmeringen die ze daarbij ondervinden.Biblion recensie, J.H. Breeschoten:(…) Inventarisatie van facetten van de emancipatie van lichamelijk en verstandelijk gehandicapten in de beeldende- en podiumkunsten. (…) Uit interviews met gehandicapten, opleidingen, opdrachtgeversgezelschappen en subsidiegevers blijkt dat in beeldende kunsten en muziek enkele mogelijkheden bestaan, bij theater en film alleen in speciale gevallen. (…).

Aandoening Chronisch ziek Lichamelijke handicaps Ziekte (algemeen)
Thema Coping Geestelijke gezondheidszorg Stigmatisering
Perspectief Andere Gezondheidszorg
Auteur Linus Hesselink Petra Jorissen
Uitgever Uitgeverij Boekmanstudies
ISBN 9789066500556
Jaar 1999
OCLC 67796129 (link naar de bibliotheek)
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!