Leven met de kunstnier

Gesprekken met haemodyalysepatienten

NBD|Biblion recensie, J. Cluitmans: Dit boekje behandelt de psychosociale aspecten van hemodialyse, dat wil zeggen de kunstnier, de functie van de klinisch psycholoog in dit verband, en de verwachting over leven en dood bij kunstnierpatienten. In het tweede deel vinden we gesprekken die de auteur met patienten heeft gevoerd. Drs. Loos is als klinisch psycholoog werkzaam in een behandelingsteam voor hemodialyse patienten. Hij richt zich tot diegenen die beroepshalve met deze patienten te maken hebben, dus tot artsen, verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkenden. Voor hen is het een bijzonder lezenswaardig boek. Het taalgebruik en de veronderstelde kennis inzake de betreffende problematiek maakt het boek minder geschikt voor een breder publiek.

Aandoening Nieraandoeningen Nierdialyse
Thema Informatief
Perspectief Andere Gezondheidszorg Naasten
Auteur Jan Cornelius Loos
Uitgever De Tijdstroom
ISBN 9789060875285
Jaar 1980
OCLC 905558500 (link naar de bibliotheek)
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!