Leven met stemmen

50 verhalen over herstel

Neerslag van een onderzoek naar het individuele herstel van stemmen-hoorders aan de hand van vijftig persoonlijke verhalen. Aantal pgs: 370.http:www.tijdschriftdeviant.nltekstendeviant5807.pdf : (&hellip) Onlangs sloten wij een studie af waarin vijftig stemmenhoorders vertellen over hun herstel en over hun ervaring met de psychiatrie daarbij. Deze mensen overwonnen hun problemen met hun stemmen door anderen te ontmoeten die het stemmen horen als een werkelijkheid accepteerden. Daardoor werd de weg gebaand om ermee te leren omgaan. Dat lukte ze niet primair door de stemmen kwijt te raken, maar door te begrijpen dat deze te maken hadden met de traumatische ervaringen die in hun leven waren overkomen, door de macht terug te nemen die zij aan de stemmen gegeven hadden en door hun relatie met hun stemmen te veranderen. Vrijwel allen hebben ruime ervaring met psychiatrische behandeling, die hen eerder schade berokkende dan effectieve hulp bood. (&hellip) Uit het verhaal van Eleanor – en uit de verhalen van de andere 49 stemmenhoorders -komt duidelijk naar voren dat voor herstel een andere visie op en omgang met stemmen nodig is. Stemmen niet opgevat als symptoom&rsquo van een ziekte maar als representant(en) van re&eumlle ervaringen, veelal terug te voeren op trauma&rsquos in het verleden van de stemmenhoorder.&rsquo Om te kunnen herstellen, stem(men) te kunnen onderzoeken en hen te ontdoen van macht over levens zijn een aantal voorwaarden nodig die in het boek besproken worden en die in de gangbare psychiatrie niet geboden worden. Daar wordt stemmen horen nog altijd als uiting van een ziekte, niet als een manier om met overweldigende emoties om te gaan. Zie ook: www.hearing-voices.com en http:www.levenmetstemmen.nlindex.phpnlwebshop

Lees meer…

Aandoening Psychiatrische aandoening Psychose Schizofrenie
Thema Clientvriendelijke zorg Evenwicht Vernieuwende patientvriendelijke ideeen
Perspectief Andere Gezondheidszorg Perspectief Overigen
Auteur Marius Romme Sandra Escher
Uitgever Stichting Leven met stemmen
ISBN 9789081988308
Jaar 2012
OCLC 849492901
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!