Leven met tegenslag

Gesprekken over ongeluk en veerkracht

Een afgebrand huis, een overspannen brein, een onverwacht faillissement, de dood van een familielid… We krijgen in ons leven uiteindelijk allemaal te maken met ellende. Hoe we daar vervolgens mee omgaan zegt veel over ons karakter. Soms kunnen anderen er ook iets van leren, en mede daarom behoorde de rubriek Tegenslag in FD steevast tot de best gelezen stukken van de week. De menselijke veerkracht is een wonderlijk fenomeen. In dit boek leren we hoe bekende ondernemers, kunstenaars en professionals met hun portie tegenspoed omgingen. Wat kenschetst de wijze waarop mensen hun tegenslagen te lijf gaan? En welke lessen trokken zij voor hun leven en werk? De meer dan veertig inspirerende interviews in dit boek geven op die vragen antwoord.

Lees meer…

Aandoening Geestelijke gezondheidszorg Ongeval Zelfdoding Ziekte (algemeen)
Thema Coping Dood Veerkracht
Perspectief Egodocument Perspectief Overigen
Auteur Eke Mannink Grieteke Meerman Linda Huijsmans
Uitgever Atlas/Contact
Jaar 2020
Publicatie type Boek