Lof der oppervlakkigheid

Contact tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtbewoners

Een toegankelijk geschreven proefschrift over informele aandacht, hulp en zorg tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtbewoners zonder beperking. Het ideaal van de participatiesamenleving gaat er vanuit dat kwetsbare burgers kunnen rekenen op de steun van weerbare burgers, maar dat blijkt een illusie. Gebaseerd op een enquête, interviews en participerend onderzoek. Met aanbevelingen voor beleidsmakers en zorgprofessionals. Boek van 378 pagina´s.

Lees meer…

 

Aandoening Psychiatrische aandoening Verstandelijke Beperking
Thema Acceptatie Afhankelijkheid Bejegening Informatief Persoonlijke relaties Verantwoordelijkheidsverdeling Zorgbelasting
Perspectief Andere Gezondheidszorg
Auteur Femmianne Bredewold
Uitgever Van Gennep
ISBN 9789461642950
Jaar 2014
OCLC 869744484 (link naar de bibliotheek)
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!