Los gekoppeld

Egodocumenten van GGZcli?nten

De verhalen spelen van 1974 tot en met 1999. Niet iedere schrijfster krijgt een hoofdstuk, maar er is geknipt in de verhalen, waarna ze geordend zijn in vijf stukken waar in chronologische volgorde de volgende fasen van het ziek zijn worden besproken: Wat gebeurt er allemaal met mij via Ik heb hulp nodig, Doe maar weer normaal, tot Dit komt nooit weer goed, naar het slot De band van de liefde. Elk deel wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingenwaarin nuttige tips voor iedereen die met hulpverlening te maken heeft. Het gaat zowel om fouten in de bejegening als om organisatorische knelpunten. Ze zijn ontstaan vanuit groepsgesprekken met de auteurs.

Lees meer…

Aandoening Psychiatrische aandoening
Thema Clientvriendelijke zorg Hulpverleningsrelatie Kwaliteit van zorg Lotgenoten
Perspectief Naasten
Auteur Hetty Ligtenberg
Uitgever Passage
ISBN 9789054520818
Jaar 2001
OCLC 67308419 (link naar de bibliotheek)
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!