Mama zei dat ik zou sterven

Uit de covertekst: (&hellip) In Natasjas leven gebeuren dingen die elk kind in ons eigen veilige land zo maar kunnen overkomen. Er zijn geen grote boosdoeners, geen grotere zondaars dan de gemiddelde mensen om ons heen … enkel gewone, zwakke en soms misleide mensen, plus een opeenstapeling van narigheid – en ineens is daar een jonge vrouw die de pijn in haar ziel niet meer kan dragen. Die pijn richt ze op zichzelf of probeert ze uit alle macht te verdoven, maar dat lukt haar niet. Dan leert zij de enige persoon kennen die alles al die tijd al voor haar droeg. In haar geloof ontdekt ze wat de enige oplossing is voor alle pijn en ondervindt ze dat de doodsvloek over haar leven verbroken is. Natasja schrijft over het verdriet van een kind, de wanhoop van een tiener, de machteloosheid van goedwillende hulpverleners en haar zoektocht naar Liefde. Zij doet dat met rake, scherpe bewoordingen in een verrassende, unieke stijl.&rsquo

Lees meer…

Aandoening ADHD Automutilatie Borderline Geestelijke gezondheidszorg Seksueel Misbruik Verslaving Zelfverminking
Thema Spiritualiteit Veerkracht
Perspectief Egodocument
Auteur Natasja Schreuder
Uitgever Scholten
ISBN 9789079859092
Jaar 2015
OCLC 871205710
Publicatie type Boek