Meedoen gaat niet vanzelf

Kwartiermaken in theorie en praktijk

In dit boek komen tien kwartiermakers aan het woord over hun werk. Het zijn ervaringsdeskundigen die kwartiermakers zijn omdat ze een ruimte scheppen waarin innovaties mogelijk worden. Pag.10: Het werken aan een gastvrije ontvangst binnen instellingen voor sociaal-cultureel werk en opbouwwerk, binnen vrijwilligersorganisaties van allerlei aard, en meer in het algemeen in de samenleving. Het is ook het werken aan gastvrije verhoudingen tussen uiteenlopende professionals en cli&eumlnten, en tussen burgers onderling. Het gaat bij kwartiermaken om het werken aan een draagvlak in de samenleving voor een waarachtige vermaatschappelijking.&rsquoHet boek werdgemaakt naar aanleiding van de cursus kwartiermaken voor ervaringsdeskundigen: er was behoefte aan kennis over kwartiermaken en aan het uitwisselen van ervaringen. Deze werd ontwikkeld en uitgevoerd, samen met David Hidajatoelah, lid van het team Anoiksis (zie www.anoiksis.nl). Tien essenti&eumlle kwartiermaak thema&rsquos aangevuld met praktijkverhalen worden erin besproken. Besproken worden onder andere: kwartiermaken, stigma, presentie, empowerment, niches, WMO, maatschappelijke steunsystemen, vriendendiensten, multiloog, kwartiermakersfestival. Daarbij worden enige gereedschappen&rsquo mee aan de slag te gaan. De cursus omvatte twaalf bijeenkomsten van een ruim dagdeel, met als onderdelen:-De theorie van kwartiermaken aan de hand van reflecties op praktijken.-De competenties van de kwartiermaker. -Kwartiermaken in relatie tot Maatschappelijke Steunsystemen, de Wet -Maatschappelijke Ondersteuning en Kwartiermakersfestivals. -Stage als kwartiermaker. -Portfolio en intervisie.

Lees meer…

Aandoening Geestelijke gezondheidszorg
Thema Acceptatie Heel de mens Vernieuwende patientvriendelijke ideeen
Perspectief Andere Gezondheidszorg
Auteur Doortje Kal Gerda Scholtens Rutger Post
Uitgever Tobi Vroegh
ISBN 9789078761297
Jaar 2012
OCLC 828203582
Publicatie type Boek