Mijn broer is ziek…

Irene Coopman beschrijft in niet chronologische hoofdstukken hoe zij de vijf jaar durende mantelzorg voor haar bijna twintig jaar oudere alleenstaande broer John heeft ervaren. Bij hem werd in 2008 een ver gevorderd stadium van kanker ontdekt. Nalatigheid van een internist en een orthopeed hadden een herstelmogelijkheid uitgesloten. Irene start een letselschadeprocedure bij het Medisch Tuchtcollege. De hevige pijn en afhankelijkheid van anderen wakkerde bij John het trauma aan van het Jappenkamp dat hij als vierjarig jongetje moest zien te overleven. Hoewel Irene dezelfde Indische afkomst heeft hadden voor haar Indische cultuur en de verschrikkingen van het Jappenkamp nooit een speciale betekenis gehad.

Lees meer…

Aandoening Co-morbiditeit Kanker Medische fouten Uitzaaiingen
Thema Deskundigheid Kwaliteit van zorg Zorgbelasting
Perspectief Perspectief Overigen
Auteur Irene Coopman
Uitgever Free Musketeers/Lecturium
ISBN 9789048420797
Jaar 2011
OCLC 793502178
Publicatie type Boek