Monique van de Wetering: Mijn leven met chronische Lyme

Website met informatie over de ziekten ME en Lyme en het verhaal van Monique van de Wetering over haar leven met Lyme.

Bekijk hier de site

 

Aandoening Myalgische Encefalomyelites (ME) Ziekte van Lyme
Thema Bejegening Deskundigheid Informatief Kwaliteit van zorg
Perspectief Andere Gezondheidszorg Egodocument Perspectief Overigen
Publicatie type Ego-document Multimedia Website