Nier doet leven

Boek op basis van e-mailberichten van Rick aan zijn ouders Kees en Anneke en andersom. Rick is nierpati&eumlnt en moest in 2004 gaan dialyseren, in afwachting van een donornier. De wachttijd zou ongeveer vierenhalf jaar. Zijn vader vindt die tijd te lang en wil graag zijn nier doneren aan zijn zoon. Maar heeft Kees bloedgroep A en Rick bloedgroep O. Een transplantatie was niet mogelijk. Maar Kees hoorde over de mogelijkheid van cross over transplantatie. Donor van paar X doneert aan ontvanger van paar Y en omgekeerd. Alleen is de kans voor iemand met bloedgroep O om zon nier te krijgen maar klein. Donor O kan namelijk aan iedereen doneren en O-donoren zullen dus niet zo gauw in het cross over programma terechtkomen. Kees zocht verder en vond een andere mogelijkheid: Er is sprake van een LDLE (living donor list exchange) programma: iemand heeft een donor die niet matcht. De donor schenkt aan een ander en de wachtende dialysepati&Atilde&laquont komt bovenaan de wachtlijst voor postmortale donatie. UMC St Radboud waarschuwde hen omdat LDLE nog in een experimenteel stadium zat, maar ze mogen vast het voortraject ingaan, want ze moeten eerst drie rondes in cross over hebben meegedaan voordat ze door mogen. In 2007 blijkt dat politiek Den Haag niet instemt met LDLE. In Rotterdam blijken Rick en Kees mee te kunnen doen en in 2008 doneerde Kees een nier aan zijn zoon : met succes.

Lees meer…

Aandoening Nieraandoeningen Niertransplantatie
Thema Deskundigheid Inventiviteit Technologie
Perspectief Perspectief Overigen
Auteur Leo Ponsioen
Uitgever Boekscout
ISBN 9789088344176
Jaar 2008
OCLC 676877479
Publicatie type Boek